Fiercely Curious

Fiercely Curious

Sự trải nghiệm online của những người làm nghệ thuật

Mong muốn

Fiercely Curious mong muốn trở thành một sân chơi cho các nhà nghệ thuật và qua đó cũng có thể chào bán chính các tác phẩm của mình

Fiercely Curious hy vọng Only Web để tạo ra những trải nghiệm mang tính nghệ thuật trong thiết kế mới của trang web.

Giải pháp thực hiện

Chúng tôi lấy cảm hứng từ nghệ thuật Pop Art thịnh hành những năm 1980 làm chủ đạo. Trang web được thiết kế có không gian chia sẽ, trưng bày tác phẩm và đặc biệt có thể hoạt động e-Comercial ngay trên web

Bên cạnh đó, nền tảng Shopify đã tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời khi mua sắm online.

Kết quả đạt được

Trải nghiệm mua hàng được thể hiện ngay bằng cảm xúc của khách hàng khi truy cập web site.

Không quá màu mè, nhưng từng sản phẩm đều chứa đựng những câu chuyện tinh tế sẽ tạo ra những trải nghiệm khi khách hàng mua sắm hoặc chia sẻ các tác phẩm nghệ thuật.
 • Ngày:

  11 tháng 03 năm 2011

 • Khách hàng:

  Fiercely Curious

 • Yêu cầu:

  Web Design, Development, Content

 • Giải pháp:

  UX, Design, Shopify, Development