Percee

Pércee

Sự trải nghiệm mua hàng thời trang trên nền tảng mobile app và e-Commerce

Mong muốn

Một trong những shop thời trang lớn nhất tại Bình Dương là Pércee Boutique đã có bước đi đột phá nhằm cung cấp những trải nghiệp khác biệt online cho khách hàng, đó chính là Pércee App Members.

Giải pháp thực hiện

Only Web đã cung cấp giải pháp mobile app cho 02 platform Android và iOS. Đó là một giải pháp tiên phong trong ngành bán lẻ thời trang tại Bình Dương. Khách hàng mong muốn kết hợp được nền tảng của CRM và Social vào Mobile App.

Kết quả đạt được

Đây là một yêu cầu mang tính phức tạp vì khách hàng không có những thiết bị phù hợp. Chúng tôi căn cứ vào các SKU hiện tại của Pércee, pháp triển trên nền tảng đa nhiệm và khách hàng vô cùng hài lòng với sản phẩm này.
 • Ngày:

  20 tháng 02 năm 2016

 • Khách hàng:

  Thời trang Pércee

 • Yêu cầu:

  Làm app cho khách member

 • Giải pháp:

  UX, Design, App Development